SEAWEED AND CROWNS

Utstillingen med tittelen: Seaweed and crowns består av syv malerier og tolv akvareller i tillegg til ett større og om mulig ett enda mer stedspesifikt maleri som ferdigstilles i galleriet på Lista.

Arbeidene i utstillingen henter i stor grad sin inspirasjon fra marine landskap og da med særlig

fokus på selve livet i eller under havet. Den kalde og mørke havbunnen som er dekket av dette

uoversiktlige og tilsynelatende kaos av tang og tare, men likevel kan oversettes fra det engelske

seabed til havbunn uten at noen protesterer.

I motsetning til akvarellene skapes de andre maleriene i utstillingen over tid. Lagvis og med bruk

av mange overlappende penselstrøk endres de og vokser gradvis frem til det de skal være. I

motsetning til akvarellene når de sin endelige form gjennom diskusjon, kamp og utholdenhet.

Felles for arbeidene i utstillingen er at de forsøker å fortelle en historie. En historie om en tur på

en strand full av glatte stein. En tur med et ønske om å holde blikket på den endeløse og vakre

horisonten, men som likevel ender med å feste øynene på egne usikre føtter som balanserer på

stein.

Vandring_Culture House Italo Calvino, Calderara di Reno 2021

 

Vandring is a collective artwork made during 5 days. More than one hundred people have taken part in its realisation. The participants (children, teenagers, adults and fellow artists) had at their disposal the same tools as me. My role has an artist wasn't to show my work to a passive public, but to mediate, facilitate and merge the interventions of an active public.

Photos: Giorgia Tronconi & Manuel Portioli

Curated by Adiacenze

Support: Municipality of Bergen, Municipality of Calderara di Reno, Adiacenze, Culturara & Kronopios eventi.

 

Casa della Cultura Italo Calvino, Calderara di Reno, Italy 2021.

Vandring: time-lapse

FLYT

Selvatico [tredici]

Nebbia in Val Padana

This is the installation I've realized for Selvatico-13, Cotignola (RA) Italy 2018.

It is made up of: 14 m² blueback poster paper that handles the topic of green economy in the Po Valley during these times of never-ending recession; 3 paintings depicting landscapes from Solund (Norway), their sizes are 160x140cm and 150x130cm; 2 self supporting walls.

Vandring

In itinere

 

 

 

 

[…]Sarà un modo per confrontarmi con la luce, decisamente diversa da quella scandinava che colpisce la terra di Sicilia. In itinere è un viaggio e un’esperienza prima ancora di essere una mostra. In questo viaggio, per la prima volta, paesaggi dell'estremo nord conviveranno con paesaggi dell'estremo sud. […]

M. P.   

Lovers' nest

Remix 02

Remix

Vinneren av Jakob Weidemann Minnestipend 2016, Manuel Portioli, kvitterer for stipendiet med utstillinga "Remix".

 

Manuel Portioli ble tildelt Jakob Weidemann Minnestipend i 2016. Nå er han tilbake med utstilling i Regimentsboligen. Han arbeider denne uka fram utstillinga Remix. Nye og eldre malerier kombineres med skrift og malerier rett på veggen. 

 

Portioli sier selv om Remix: 

"Mens mine tidligere utstillinger kun har belyst enkelte deler av mitt arbeid, samler jeg nå mange sider av min produksjon og knytter dem sammen på dynamiske og uforutsigbare måter. Utstillingen vil hente elementer fra alle mine nyeste arbeider, sprenge maleriets rammer, omfavne veggene og skape inkluderende tredimensjonale verk."

"Jeg prøver stadig å utfordre ideen om stil, som er en av de få dogmene som fortsatt ser ut til å gjelde i samtidskunsten. Jeg forlanger alltid noe mer av lerretet. Jeg stiller kitschmaleri opp mot pornografiske tegninger, tagging fra gata opp mot oljemalerier, sublime landskaper og skrift. Med Remix trekker jeg disse undersøkelsene ut av lerretet og inn i utstillingsrommet".

 

Robert Østfi

Stipendstyret

Cold Venus

404 days of rain

Manuel Portioli seier sjølv at arbeidsmåten hans er gjerne å samle informasjon, artiklar og bilde for deretter lagre dei på datamaskina for seinare kunne hente fram minner og inspirasjon for nye verk.

 

Bildene i denne utstillinga er laga utifrå  minner etter dei to første åra i møtet med eit nytt og framandt land. Kjenslene har han portrettert gjennom eit landskap som var uvanleg for han. I denne serien undersøker han den klassiske bruken av landskap i maleri og får dermed også gitt uttrykk for sine opplevingar  ved migrasjon.   

 Manuel Portioli brukar gjerne både abstraksjonar og figurative element på eit ekspresjonistisk vis, også når det publikum møter er kjente landsskapsmotiv. Med kraftig fargebruk og bølgjande linjer blir det ei sterk visuell oppleving i møtet med kunsten hans.

 Denne utstillinga har han kalla » 404 days of rain». Han seier sjølv at han er inspirert av møtet med både fargar og lukt av vatn og sjø og ikkje minst mengda regn, noko han får oppleve i stor grad på Vestlandet.

Tittelen på denne utstillinga er «404 dagar med regn» som er basert på gjennomsnittet av den årlege nedbøren i Bergen.

Høyanger kunstlag har gleda av å kunne vise nokre av kunstnaren sine akvarellar og maleri i Høyanger.                                                                                                    Reidun Haugnes

God of the high places

Manuel Portioli kjem frå ein region i Italia –Emilia Romagna- ned millionbyen Bologna som sentrum. Om kunsten hans skreiv jurymedlem Harald Flor i juryrapporten: «Portioli er sterkt forbundet med barokkens bølgende billedelementer. Noe som framgår av dramatisk komponerte landskaper. Han forener elementer frå norsk natur – bekkeløp, vannliljer mot vannspeol, skygger frå tett skog og rytmiske strømninger- med en dynamisk og pulserende billedregi. Hans blikk og pensler favner også ruskeværet på vestlandske trakter. Portioli er som Johannes Vinjum en maler med et egenartet temperament som avspeiles i den visuelt varierte karakteren på hans bilder.”

”Vi tror at Johannes ville ha gledet seg over at et stipend som ærer hans namn, nå hedrer en ung og talentfull kunstner som Manuel Portioli” skreiv Flor som har kjend Johannes Vinjum personleg.

Utstillinga heitar ’God of the high places’ og består av, spesielt for utstillinga,  maleri og akvarellar frå besøket i Aurland. I dei figurative landskapsmaleria skildrar Portioli sine kjensler av det sakrale han opplevde ved å gå i fjella i Aurland. Han utforska samanhengen mellom det å gå tur i naturen og helsebota som naturen kan gje. Naturalistiske filosofer og moderne vitskapar er også opptekne av dette. Portioli var også på søk etter den « religiøse» kjensla som høge fjell har skapt frå gamalt av.  Portioli gjekk i fjella i Aurland i ti dagar. Resultatet viser på utstillinga.                        Styret i Galleri Vinjum

 

Sommerutstillingen 2016

Velkommen til vernissagen lørdag 11. juni kl.14.00.

MALERI: Manuel Portioli, Line Hvoslef, Jan Erik Willgohs, Henriette Hagelien, m.fl. SKULPTUR: Kjell Johannessen, Peter Marron, m.fl. DESIGN/ KERAMIKK: Sarah Louise Reed, Tuva Gonsholt m.fl. - Vi vil benytte anledningen til at byde hjertelig velkommen til tre NYE kunstnere i « stallen » : Synneva Heradstveit (akvarell), Birgit Brühl (keramikk/ design), og skulptør Frode Lillesund.

Åpent: Torsdag.Fre.Lørd.Sønd. kl. 12.00-16.00

Act of Faith

Vi har gleden av å kunne presentere Manuel Portiolis malerier i Galleri Hvelvet fra kl. 13.00 5.9. Portioli er en ung kunstner som benytter seg av både abstraksjoner og figurative elementer i sin kunst. Han funderer også sine motiver på ide- og kulturhistoriske fenomen som bidrar til en høynet visuell opplevelse om publikum er motivert til det. Men Portiolis malerier gjør også sterkt inntrykk som estetiske objekter, og står svært godt alene.'

                                                     Marianne Skipperud Gathe

Pictorial Imagery

Pictorial Imagery fa riferimento a recenti ricerche in ambito filosofico, psicologico e delle neuroscienze che si interrogano sulla natura del pensiero. Se l’antico dibattito sulle “immagini nella mente”, che mette in contrasto la teoria proposizionale (basata su concetti e verbalizzazioni) e la teoria analogica (pittorica, analoga alla elaborazione percettiva) non ha dato una risposta univoca, i quattro artisti in mostra lo fanno palesemente: l’idea è un’immagine mentale. Le figurazioni sono una rappresentazione mentale o neuronale che trascendono la semantica, cooptando però costrutti culturali. Ed è proprio grazie all’utilizzo delle immagini che Andrea Fiorino, Manuel Portioli, Alessandro Saturno e Alan Stefanato possono far dialogare il sacro e il profano. Attraverso immagini figurative non originali, le opere in mostra riescono a interpretare in modo originale l’ultraterreno, il divino e la carnalità della vita superando una visione dicotomica.

Sommerutstilling 2015

Kunstmuseets sommerutstilling viser arbeider av de nominerte søkerne til Nord-Trøndelag fylkes kunststipend. Mottakeren av stipendet får én måneds opphold ved gjesteatelieret Snedkeriet, som ligger ved Norsk Sagbruksmuseum i Namsos. Det er Faglig Råd ved Kunstmuseet Nord-Trøndelag som foretar utvelgelsen blant de nominerte, noe som skjer ved slutten av utstillingsperioden. Årets deltakere er Jenny Alnæs, Hilde A Danielsen, Bjørn Erik Haugen, Hilde Irene Knutsen, Manuel Portioli og Cathrine Ruud. 

Til 15.08.15. Kunstmuseet Nord-Trøndelag  

http://kunstmuseet.no/

Act of Faith

07 -22 February 2015

Curatorial text by Riccardo Freddi

Exhibition curated by MAGAZZINI criminali

Paggeriarte, Piazzale della Rosa, Sassuolo (MO), Italy


Nel recente lavoro di Manuel Portioli la comunicazione utilizza il duplice mezzo della rappresentazione e della significazione del testo scritto. Gli elementi sono sovrapposti in strati che estendono virtualmente lo spazio atto ad ospitare le informazioni. A rigenerarlo è una pittura bianca, stesa appositamente sui segni lasciati in precedenza, in parte coprendoli e in parte lasciandoli intravedere, cosicché la tela si configura come palinsesto. Su di questi strati il soggetto è eseguito con una traccia grafica, talvolta è costituito dal solo significante della scrittura, mentre il colore, dove è presente, normalmente occupa il piccolo margine del segno grafico che impronta ogni tabula rasa. La caratteristica principale di questa pratica è che l’esecuzione più autenticamente pittorica è limitata alla creazione del supporto per il testo e nel contempo all’attuazione di una parziale copertura. Questo ridimensionamento risulta essere simile ad un’operazione concettuale in quanto la tecnica pittorica, pur servendosi di un gesto pletorico, è impiegata in funzione introduttiva alla composizione: non è tanto alla pittura, ma alla letteralità della scrittura e dell’illustrazione che è affidato il messaggio intelligibile di queste opere. 

La traccia sullo spazio riguadagnato è netta ed esplicita. La caotica serie di dati stipata sulla tela appare simile ai primi graffiti metropolitani, in quanto l’appropriazione bulimica di informazioni differenti da parte dell’autore riguarda forme d’arte popolare, nonché di arte applicata, nel momento in cui la società globalizzata si configura come decentralizzata e pluralistica. In particolare questa maniera esuberante e discontinua delinea, in costante associazione, contenuti di carattere morale e pornografico. L’oscenità talvolta occupa lo strato più profondo ed emerge, grazie alle trasparenze, a sgravare la prosopopea, costituendo con essa una bestemmia, pronunciata in coscienza della dissoluzione del senso dell’immagine. L’ostensione introduce alla celebrazione dell’icona, all’esclusivo dominio della visione sul significato. 

 

MEAGHEA SKKLL rKGM MAH TNCA

11/04 - 04/04 2014

Kunsthallen, Bergen, Norway

 

Every April the final year Master in Fine Art students at the Bergen Academy of Arts organise an exhibition of their work at Bergen Kunsthall. It's an important collaboration between the two institutions and an opportunity for the graduating students to present their work to a broad and international public.

 

However, while this show puts forward the result of each student’s independent practice, it also activates a series of situations where they act as a collective and in dialogue with the local community. This year, the exploration of collectivity has gone beyond the organisation of a simple “parallel programme”. In some ways, the devising of strategies to re-articulate and revisit this gathering of artworks and practices is what this exhibition actually is. 

 

As you enter Bergen Kunsthall you are immediately confronted with an information centre where a myriad of activities are posted. Some are guided tours led by local professionals from fields other than visual arts, like a poet, a neurologist, and an archivist. Others announce instances where audiences will be escorted to rarely seen areas of the building where a number of the artists have made interventions. Some of the events will invite the audience to hands-on workshops and dinners, others will happen spontaneously and by chance, for whoever happens to be in the building at the time. 

 

The engagement with Bergen Kunsthall as an architecture and a territory is another way in which the students have approached this show. From the specific interventions and navigation that is suggested through the space, to the apparition of the building’s remnants and details in artworks, as well as the appearance of the building’s own history, these artists have assumed Bergen Kunsthall as an active material in their work. It is a material that exists physically, but it is also a manifestation of what this building means to the city of Bergen and, especially, what the opportunity of inhabiting it for these three weeks means to the students. 

 

So this opportunity is not just about being inside Bergen Kunsthall. The artists in this exhibition are aware that they are standing at the intersection of an academy, a professional art space and a local community, and they are here with a curiosity that is almost violent. It is precisely this flirtation with borders that dissolve and recompose that makes this show so dynamic and exciting. As the experiences of this exhibition accumulate, a particular kind of place will emerge: a landscape where questions are staged; a site of turbulence; a monster with 23 heads, each with a letter, each with a name. Welcome to MEAGHEASKKLLrKGMMAHTNCA.

 

Pedro Gómez-Egaña

Master Programme Coordinator

 

Cold Current

Cold Current is an international exhibition project, presenting the works of a group of innovative and interesting professional artists from Norway based in Bergen, in the exhibition spaces of four art institutions in Reggio Emilia in Italy. These artists represent a high level of new, intrepid Norwegian contemporary art, and they work within a variety of different media. We are looking forward to introduce the Italian public to the wide spectrum of artistic expressions that exist within this exciting art scene. The Cold Current project has its basis in a strong wish to show this contemporary art treasure chest to a public that is largely unaware of this Norwegian energy surplus, and at the same time building a bridge between the art environments in these two cultural very active European cities. We are not just bringing the artworks to Italy, we are also bringing the artists themselves, and thereby creating an opportunity for interaction and a meeting place for cultural exchange.

Artists:

Anne Marthe Dyvi, Bjørn Mortensen, Cecilia Jonsson, Hans Kristian Borchgrevink Hansen, Hilde Kjønniksen, Hilde Skevik, Håkon Holm-Olsen, Jonas Ib Jensen, Lewis & Taggart, Linda Soh Trengereid, Mathijs van Geest, Signe Lidén, Vegard Vindenes.

Venues:

Spazio Gerra, Officina delle Arti, Chiesa di San Carlo, Mauriziano.

Curators:

Helene Førde, Manuel Portioli

Cold Current, Reggio Emilia, Italia                                                Opening: 07/02/14 - 09/03/14

http://cold-current.blogspot.no/

Hardbakka Ruins

Hardbakka Ruins Project 2013 is a site-specific art workshop/exhibition taking a place around the ruins area of Hrdbakka that places by the side of Svartediket Bergen in July 2013. It is a good opportunity to use this inspiring place as a platform for artistic activities. 

Migration

Migration

What is the meaning behind the myth of the Spartoi and their descendants Pentheus and Dionysos?
What is the connection between the feral Australian cats and the extinction of several marsupial and placental mammal species?
In which way does the stochastic variation influence small communities?
What has changed after 2008? Facing a Europe that at the first moment of difficulties has seen a significant increase in the number of national parties against the European Union itself. Most of them with a clear xenophobic attitude.
What is the value of the immigrants in a society potentially closed? What kind of influence has the migration in a broader global scale, looking at a world that has never been so small, ruled by a "solid" principle of "economical” communicating vessels and enclosed and accelerated by a "web" that, paradoxically, extends its material boundaries and stretch them to a spiritual unifying pangea?

The project Migration aims to reflect and "objectify" the legacy of modern migration. To define and emphasize a phenomenon in its becoming, but with immediate visible and tangible results. 
In the course of time the modern migrations will define clearly the history of an age.
Thanks to the collaboration with the Spazio espositivo Adiacenze of Bologna and the Galleria Moitre of Turin the group of four artists who met in Bergen, Norway, consisting of Helene Forde, Hidemi Nishida, Manuel Portioli and Alexander Raevski will broaden to three new artists Anna Ippolito, Marzio Zorio and Fabio Romano. Anna and Marzio Moitre selected from the Galleria Moitre and Fabio by Spazio espositivo Adiacenze.
Migration is also the first project of international collaboration of Bee-live, created in order to foster a fruitful exchange among the group of Reggio Emilia based artists, the local art scene and the group of “migrating” artists that will animate the Officina delle Arti during the "Migration" exhibition.

Manuel Portioli

 

Partecipants:

Alexander Raevski, Helene Førde, Hidemi Nishida, Manuel Portioli, Anna Ippolito – Marzio Zorio, Fabio Romano
event documentation: Luca Franceschi
graphic project: Andrea Franceschini
technical support: RECeventi
sound: Domina, TMN

Thanks: Spazio espositivo Adiacenze, Galleria Moitre

Event made possible by Bee-live and KHIB

Archivitionism

 “ARCHIVITIONISM, archivism / activism / exhibitionism”

Art Files in Motion 
An exhibition with Hedi Jaansoo, Kerstin Juhlin, Manuel Portioli, Alexandru Raevschi and Dan Mihaltianu 
at former “Premiss” Damsgårdsveien 35, Bergen, Norway, 
19 October 2012  opening 19:00 h 
With the support of Bergen Academy of Arts and Design, Norway 
The show is a result of “ARCHIVITIONISM, archivism / activism / exhibitionism” - two weeks workshop lead by Dan Mihaltianu at KHiB, looking into the strategies, patterns and platforms of using the archiving process as artistic medium, focussing on practice, methods and production means in relation with the social and moral implication of art today.