Remix 02

Remix

Vinneren av Jakob Weidemann Minnestipend 2016, Manuel Portioli, kvitterer for stipendiet med utstillinga "Remix".

 

Manuel Portioli ble tildelt Jakob Weidemann Minnestipend i 2016. Nå er han tilbake med utstilling i Regimentsboligen. Han arbeider denne uka fram utstillinga Remix. Nye og eldre malerier kombineres med skrift og malerier rett på veggen. 

 

Portioli sier selv om Remix: 

"Mens mine tidligere utstillinger kun har belyst enkelte deler av mitt arbeid, samler jeg nå mange sider av min produksjon og knytter dem sammen på dynamiske og uforutsigbare måter. Utstillingen vil hente elementer fra alle mine nyeste arbeider, sprenge maleriets rammer, omfavne veggene og skape inkluderende tredimensjonale verk."

"Jeg prøver stadig å utfordre ideen om stil, som er en av de få dogmene som fortsatt ser ut til å gjelde i samtidskunsten. Jeg forlanger alltid noe mer av lerretet. Jeg stiller kitschmaleri opp mot pornografiske tegninger, tagging fra gata opp mot oljemalerier, sublime landskaper og skrift. Med Remix trekker jeg disse undersøkelsene ut av lerretet og inn i utstillingsrommet".

 

Robert Østfi

Stipendstyret

Cold Venus

We are proud to host the first solo- exhibition in Vedholmen Galleri by Manuel Portioli.

The elements that make up the group of paintings composing COLD VENUS, are a colorful palette, figurative and unpretentious style. All the paintings in the series are made in the same period, spring 2017. This is the first time for them to be shown in public.

The paintings are a continuation of the series «God of the High Places» which was made as a result of Manuel Portioli´s Artist Residency in Aurland 2015, followed by a solo exhibition in the new Gallery Vinjum 2016, also in Aurland.

Nevertheless Portioli, only thirty years of age, is already a complex artist investigating different types of expressions and formats in his various exhibitions. «I was wondering what would have been Venus's birthplace if she was born in the North... Not the hot sand/crystal blue waters of Cyprus, but the gray skies, great precipices, and dark waters of Sogn og Fjordane. »

Manuel Portioli´s paintings are far from gray, or dark but quite the opposite. With a wide range of colours, vivid contrasts, playful brushstrokes, balanced compositions, he shows fundamental technical craftsmanship and artistic maturity.

Portioli might be a newcomer to the Norwegian Landscape and Scenery, but the tales he tells, are highly evocative, convincing, and personal. The tale of a Northern Venus, born from the cold sea, may seem a fancy-full illusion? She may not be present in Portioli's paintings, - but her colours, sensuality and power are a strong and ever tangible presence…

The exhibition is supported by Grieg Foundation.

Mvh

Vibeke Harild_Daglig leder

404 days of rain

Manuel Portioli seier sjølv at arbeidsmåten hans er gjerne å samle informasjon, artiklar og bilde for deretter lagre dei på datamaskina for seinare kunne hente fram minner og inspirasjon for nye verk.

 

Bildene i denne utstillinga er laga utifrå  minner etter dei to første åra i møtet med eit nytt og framandt land. Kjenslene har han portrettert gjennom eit landskap som var uvanleg for han. I denne serien undersøker han den klassiske bruken av landskap i maleri og får dermed også gitt uttrykk for sine opplevingar  ved migrasjon.   

 Manuel Portioli brukar gjerne både abstraksjonar og figurative element på eit ekspresjonistisk vis, også når det publikum møter er kjente landsskapsmotiv. Med kraftig fargebruk og bølgjande linjer blir det ei sterk visuell oppleving i møtet med kunsten hans.

 Denne utstillinga har han kalla » 404 days of rain». Han seier sjølv at han er inspirert av møtet med både fargar og lukt av vatn og sjø og ikkje minst mengda regn, noko han får oppleve i stor grad på Vestlandet.

Tittelen på denne utstillinga er «404 dagar med regn» som er basert på gjennomsnittet av den årlege nedbøren i Bergen.

Høyanger kunstlag har gleda av å kunne vise nokre av kunstnaren sine akvarellar og maleri i Høyanger.                                                                                                    Reidun Haugnes

God of the high places

Manuel Portioli kjem frå ein region i Italia –Emilia Romagna- ned millionbyen Bologna som sentrum. Om kunsten hans skreiv jurymedlem Harald Flor i juryrapporten: «Portioli er sterkt forbundet med barokkens bølgende billedelementer. Noe som framgår av dramatisk komponerte landskaper. Han forener elementer frå norsk natur – bekkeløp, vannliljer mot vannspeol, skygger frå tett skog og rytmiske strømninger- med en dynamisk og pulserende billedregi. Hans blikk og pensler favner også ruskeværet på vestlandske trakter. Portioli er som Johannes Vinjum en maler med et egenartet temperament som avspeiles i den visuelt varierte karakteren på hans bilder.”

”Vi tror at Johannes ville ha gledet seg over at et stipend som ærer hans namn, nå hedrer en ung og talentfull kunstner som Manuel Portioli” skreiv Flor som har kjend Johannes Vinjum personleg.

Utstillinga heitar ’God of the high places’ og består av, spesielt for utstillinga,  maleri og akvarellar frå besøket i Aurland. I dei figurative landskapsmaleria skildrar Portioli sine kjensler av det sakrale han opplevde ved å gå i fjella i Aurland. Han utforska samanhengen mellom det å gå tur i naturen og helsebota som naturen kan gje. Naturalistiske filosofer og moderne vitskapar er også opptekne av dette. Portioli var også på søk etter den « religiøse» kjensla som høge fjell har skapt frå gamalt av.  Portioli gjekk i fjella i Aurland i ti dagar. Resultatet viser på utstillinga.                        Styret i Galleri Vinjum

 

Sommerutstillingen 2016

Velkommen til vernissagen lørdag 11. juni kl.14.00.

MALERI: Manuel Portioli, Line Hvoslef, Jan Erik Willgohs, Henriette Hagelien, m.fl. SKULPTUR: Kjell Johannessen, Peter Marron, m.fl. DESIGN/ KERAMIKK: Sarah Louise Reed, Tuva Gonsholt m.fl. - Vi vil benytte anledningen til at byde hjertelig velkommen til tre NYE kunstnere i « stallen » : Synneva Heradstveit (akvarell), Birgit Brühl (keramikk/ design), og skulptør Frode Lillesund.

Åpent: Torsdag.Fre.Lørd.Sønd. kl. 12.00-16.00

Act of Faith

Vi har gleden av å kunne presentere Manuel Portiolis malerier i Galleri Hvelvet fra kl. 13.00 5.9. Portioli er en ung kunstner som benytter seg av både abstraksjoner og figurative elementer i sin kunst. Han funderer også sine motiver på ide- og kulturhistoriske fenomen som bidrar til en høynet visuell opplevelse om publikum er motivert til det. Men Portiolis malerier gjør også sterkt inntrykk som estetiske objekter, og står svært godt alene.'

                                                     Marianne Skipperud Gathe

ACT OF FAITH, text by Riccardo Freddi

In the recent work of Manuel Portioli communication uses the dual means of representation and signification of the written text. On these canvases the pictorial elements are stacked in layers that virtually extend the space suited to accommodate information. White paint is used to restore this space lying on those previously executed marks, partly covering and partly leaving glimpses of them, so that the canvas appears as a palimpsest. The subject is drawn over these layers with a graphic trace, and sometimes it only consists of the writing itself, while the color, if there is any, normally doesn't cross the edge of the thin graphic trace that mark each tabula rasa.

The main feature of this practice is that the more authentically pictorial execution is limited to the creation of a background for the text, and to its partial concealing. This restriction, similar to a conceptual operation, is employed with its overabundant painterly gestures in order to introduce to the composition. The intelligible message of these works is not really entrusted to the painting, but to the literalness of writing and drawing.

The series' intent is, however, expressive, as the cursive and the scarce legibility of the text due to the succession of pictorial events highlights the writing's value of frieze at the expenses of the function of linguistic signifier.

The track on the regained space is clear and explicit. The chaotic series of data crammed onto the canvas is reminiscent of the early urban graffiti, as the author's bulimic appropriation of different information regards forms of folk as well as of applied arts, at a time when global society is set up as decentralized and pluralistic. The overlapping of images, actual and evoked from the written text, often highlights problematic aspects, but the drama does not have a palpable consistency, since it is reduced to an icon. The show emptied of its terrible content is a cynical proposal, built in analogy with the operation of information storage, common to the web users. In particular, this exuberantly and discontinuous style outlines in constant association content of moral and pornographic character. Obscenity sometimes occupies the deepest layer and emerges, thanks to transparency, to relieve the pomposity, forming with it a curse, pronounced in the consciousness of the dissolution of the sense of the image.

The ostension introduces the celebration of the icon, or the exclusive domain of the vision over the meaning.  

Pictorial Imagery

Pictorial Imagery fa riferimento a recenti ricerche in ambito filosofico, psicologico e delle neuroscienze che si interrogano sulla natura del pensiero. Se l’antico dibattito sulle “immagini nella mente”, che mette in contrasto la teoria proposizionale (basata su concetti e verbalizzazioni) e la teoria analogica (pittorica, analoga alla elaborazione percettiva) non ha dato una risposta univoca, i quattro artisti in mostra lo fanno palesemente: l’idea è un’immagine mentale. Le figurazioni sono una rappresentazione mentale o neuronale che trascendono la semantica, cooptando però costrutti culturali. Ed è proprio grazie all’utilizzo delle immagini che Andrea Fiorino, Manuel Portioli, Alessandro Saturno e Alan Stefanato possono far dialogare il sacro e il profano. Attraverso immagini figurative non originali, le opere in mostra riescono a interpretare in modo originale l’ultraterreno, il divino e la carnalità della vita superando una visione dicotomica.

“to live without God is nothing but torture . . . Man cannot live without kneeling . . . If he rejects God, he kneels before an idol . . .”

- Fëdor Dostoevskij -

 

The paintings of Manuel Portioli are manifestos of philosophical positions in images, they combine opposite poles in an attempt to challenge and mutually contaminate each other: the metropolitan graffiti is connected to the peaks of religion, the sacred is joined to the roughness of pornography,which is presented as completely natural; object of research for it is a possibility of existence. His works are placed on the narrow border between expression of subjectivity and reworking of objective statements of a group: an act of oral sex meets the miraculous catch of fish; recollections of familiar places meet the strong leadership of Ezekiel, the major prophet.

The will to feed on the most diverse and disparate images is clear in his work: the human imagination is hardly original, it feeds on what is found wandering on the web. Google is erected as new humanity's Bible. Then Samson, who encountering the lion affirms to be chosen by God – herald of unrepresentable transcendence - is drawn with comic lines, he turns into a manga fighting to assert his own identity on a red background of passion. What's a stronger thrust than that to defend one's identity and autonomy?

The trace is often close to the underground scene, but it is contaminated by free associations. If the picture becomes icon when it is exposed - if the exposition accords the work its privileged status - Ezekiel can only be represented in agreement with the traditional imagery, even in its techniques. Then the trace of the marker deliberately becomes echoes of the woodcarvings used to decorate and spread through the sacred scenes in the past centuries. There it stands the Michelangelesque figure of a major prophet who conscious of the transcendence of God simply indicates it:the masses, like dead resurrected from their graves, rise up from their fall and turn their gazes to the sky. It is a message of hope that overlaps with that yearned home from which we are separated by a still too long way.

The representation allows a signification of ideas and instances: the union between man and nature, pornography and spirit, transcendence and animal immanence is the task of the artist. He has to define his thought, and substantiates man's; his task is to identify the suggestions of the group, allow them to become artistic images, and finally to rebuild his own identity.

This process happens in Hijacked Democracies, although less explicitly - previously the intervention was active, here is surely mediated - but still present: the imaginary is not autonomously created in the artist's mind, not born anew through an original invention, it always springs from the processing of social, indeed, global premises.

His gesture is charged with a force that seeks liberation onto the canvas, it almost shows an anxiety of accomplishment; after all, the only possibility of signification is in pictorial writing: it - which is realized trough an instinctive path - pushes the artist to deform, mutate everything that is under his control, and to build a new icon having witnessed the collapse of those of the past.

The image, as an element that is imposed before anything else, has granted a nearly sacred dimension, like an icon it becomes bearer of condensed meanings, collected in the course of time and in the evolution of style. The artist faces this set of elements not merely as a passive person, and not as an observant of the semantic layering. It should then be noticed a new emergence, a new idol, namely pornography as symbol of sex: tool capable of changing our own perception of it. Pornography has an active

part in opening a new era of empowerment where it is celebrated in its identity, as a signifier of itself; victorious over the stories of the past.

Michele Bertolino

 

Sommerutstilling 2015

Kunstmuseets sommerutstilling viser arbeider av de nominerte søkerne til Nord-Trøndelag fylkes kunststipend. Mottakeren av stipendet får én måneds opphold ved gjesteatelieret Snedkeriet, som ligger ved Norsk Sagbruksmuseum i Namsos. Det er Faglig Råd ved Kunstmuseet Nord-Trøndelag som foretar utvelgelsen blant de nominerte, noe som skjer ved slutten av utstillingsperioden. Årets deltakere er Jenny Alnæs, Hilde A Danielsen, Bjørn Erik Haugen, Hilde Irene Knutsen, Manuel Portioli og Cathrine Ruud. 

Til 15.08.15. Kunstmuseet Nord-Trøndelag  

http://kunstmuseet.no/

Act of Faith

07 -22 February 2015

Curatorial text by Riccardo Freddi

Exhibition curated by MAGAZZINI criminali

Paggeriarte, Piazzale della Rosa, Sassuolo (MO), Italy


Nel recente lavoro di Manuel Portioli la comunicazione utilizza il duplice mezzo della rappresentazione e della significazione del testo scritto. Gli elementi sono sovrapposti in strati che estendono virtualmente lo spazio atto ad ospitare le informazioni. A rigenerarlo è una pittura bianca, stesa appositamente sui segni lasciati in precedenza, in parte coprendoli e in parte lasciandoli intravedere, cosicché la tela si configura come palinsesto. Su di questi strati il soggetto è eseguito con una traccia grafica, talvolta è costituito dal solo significante della scrittura, mentre il colore, dove è presente, normalmente occupa il piccolo margine del segno grafico che impronta ogni tabula rasa. La caratteristica principale di questa pratica è che l’esecuzione più autenticamente pittorica è limitata alla creazione del supporto per il testo e nel contempo all’attuazione di una parziale copertura. Questo ridimensionamento risulta essere simile ad un’operazione concettuale in quanto la tecnica pittorica, pur servendosi di un gesto pletorico, è impiegata in funzione introduttiva alla composizione: non è tanto alla pittura, ma alla letteralità della scrittura e dell’illustrazione che è affidato il messaggio intelligibile di queste opere. 

La traccia sullo spazio riguadagnato è netta ed esplicita. La caotica serie di dati stipata sulla tela appare simile ai primi graffiti metropolitani, in quanto l’appropriazione bulimica di informazioni differenti da parte dell’autore riguarda forme d’arte popolare, nonché di arte applicata, nel momento in cui la società globalizzata si configura come decentralizzata e pluralistica. In particolare questa maniera esuberante e discontinua delinea, in costante associazione, contenuti di carattere morale e pornografico. L’oscenità talvolta occupa lo strato più profondo ed emerge, grazie alle trasparenze, a sgravare la prosopopea, costituendo con essa una bestemmia, pronunciata in coscienza della dissoluzione del senso dell’immagine. L’ostensione introduce alla celebrazione dell’icona, all’esclusivo dominio della visione sul significato. 

 

MEAGHEA SKKLL rKGM MAH TNCA

11/04 - 04/04 2014

Kunsthallen, Bergen, Norway

 

Every April the final year Master in Fine Art students at the Bergen Academy of Arts organise an exhibition of their work at Bergen Kunsthall. It's an important collaboration between the two institutions and an opportunity for the graduating students to present their work to a broad and international public.

 

However, while this show puts forward the result of each student’s independent practice, it also activates a series of situations where they act as a collective and in dialogue with the local community. This year, the exploration of collectivity has gone beyond the organisation of a simple “parallel programme”. In some ways, the devising of strategies to re-articulate and revisit this gathering of artworks and practices is what this exhibition actually is. 

 

As you enter Bergen Kunsthall you are immediately confronted with an information centre where a myriad of activities are posted. Some are guided tours led by local professionals from fields other than visual arts, like a poet, a neurologist, and an archivist. Others announce instances where audiences will be escorted to rarely seen areas of the building where a number of the artists have made interventions. Some of the events will invite the audience to hands-on workshops and dinners, others will happen spontaneously and by chance, for whoever happens to be in the building at the time. 

 

The engagement with Bergen Kunsthall as an architecture and a territory is another way in which the students have approached this show. From the specific interventions and navigation that is suggested through the space, to the apparition of the building’s remnants and details in artworks, as well as the appearance of the building’s own history, these artists have assumed Bergen Kunsthall as an active material in their work. It is a material that exists physically, but it is also a manifestation of what this building means to the city of Bergen and, especially, what the opportunity of inhabiting it for these three weeks means to the students. 

 

So this opportunity is not just about being inside Bergen Kunsthall. The artists in this exhibition are aware that they are standing at the intersection of an academy, a professional art space and a local community, and they are here with a curiosity that is almost violent. It is precisely this flirtation with borders that dissolve and recompose that makes this show so dynamic and exciting. As the experiences of this exhibition accumulate, a particular kind of place will emerge: a landscape where questions are staged; a site of turbulence; a monster with 23 heads, each with a letter, each with a name. Welcome to MEAGHEASKKLLrKGMMAHTNCA.

 

Pedro Gómez-Egaña

Master Programme Coordinator

 

Cold Current

Cold Current is an international exhibition project, presenting the works of a group of innovative and interesting professional artists from Norway based in Bergen, in the exhibition spaces of four art institutions in Reggio Emilia in Italy. These artists represent a high level of new, intrepid Norwegian contemporary art, and they work within a variety of different media. We are looking forward to introduce the Italian public to the wide spectrum of artistic expressions that exist within this exciting art scene. The Cold Current project has its basis in a strong wish to show this contemporary art treasure chest to a public that is largely unaware of this Norwegian energy surplus, and at the same time building a bridge between the art environments in these two cultural very active European cities. We are not just bringing the artworks to Italy, we are also bringing the artists themselves, and thereby creating an opportunity for interaction and a meeting place for cultural exchange.

Artists:

Anne Marthe Dyvi, Bjørn Mortensen, Cecilia Jonsson, Hans Kristian Borchgrevink Hansen, Hilde Kjønniksen, Hilde Skevik, Håkon Holm-Olsen, Jonas Ib Jensen, Lewis & Taggart, Linda Soh Trengereid, Mathijs van Geest, Signe Lidén, Vegard Vindenes.

Venues:

Spazio Gerra, Officina delle Arti, Chiesa di San Carlo, Mauriziano.

Curators:

Helene Førde, Manuel Portioli

Cold Current, Reggio Emilia, Italia                                                Opening: 07/02/14 - 09/03/14

http://cold-current.blogspot.no/

Hardbakka Ruins

Hardbakka Ruins Project 2013 is a site-specific art workshop/exhibition taking a place around the ruins area of Hrdbakka that places by the side of Svartediket Bergen in July 2013. It is a good opportunity to use this inspiring place as a platform for artistic activities. 

Migration

Migration

What is the meaning behind the myth of the Spartoi and their descendants Pentheus and Dionysos?
What is the connection between the feral Australian cats and the extinction of several marsupial and placental mammal species?
In which way does the stochastic variation influence small communities?
What has changed after 2008? Facing a Europe that at the first moment of difficulties has seen a significant increase in the number of national parties against the European Union itself. Most of them with a clear xenophobic attitude.
What is the value of the immigrants in a society potentially closed? What kind of influence has the migration in a broader global scale, looking at a world that has never been so small, ruled by a "solid" principle of "economical” communicating vessels and enclosed and accelerated by a "web" that, paradoxically, extends its material boundaries and stretch them to a spiritual unifying pangea?

The project Migration aims to reflect and "objectify" the legacy of modern migration. To define and emphasize a phenomenon in its becoming, but with immediate visible and tangible results. 
In the course of time the modern migrations will define clearly the history of an age.
Thanks to the collaboration with the Spazio espositivo Adiacenze of Bologna and the Galleria Moitre of Turin the group of four artists who met in Bergen, Norway, consisting of Helene Forde, Hidemi Nishida, Manuel Portioli and Alexander Raevski will broaden to three new artists Anna Ippolito, Marzio Zorio and Fabio Romano. Anna and Marzio Moitre selected from the Galleria Moitre and Fabio by Spazio espositivo Adiacenze.
Migration is also the first project of international collaboration of Bee-live, created in order to foster a fruitful exchange among the group of Reggio Emilia based artists, the local art scene and the group of “migrating” artists that will animate the Officina delle Arti during the "Migration" exhibition.

Manuel Portioli

 

Partecipants:

Alexander Raevski, Helene Førde, Hidemi Nishida, Manuel Portioli, Anna Ippolito – Marzio Zorio, Fabio Romano
event documentation: Luca Franceschi
graphic project: Andrea Franceschini
technical support: RECeventi
sound: Domina, TMN

Thanks: Spazio espositivo Adiacenze, Galleria Moitre

Event made possible by Bee-live and KHIB

Archivitionism

 “ARCHIVITIONISM, archivism / activism / exhibitionism”

Art Files in Motion 
An exhibition with Hedi Jaansoo, Kerstin Juhlin, Manuel Portioli, Alexandru Raevschi and Dan Mihaltianu 
at former “Premiss” Damsgårdsveien 35, Bergen, Norway, 
19 October 2012  opening 19:00 h 
With the support of Bergen Academy of Arts and Design, Norway 
The show is a result of “ARCHIVITIONISM, archivism / activism / exhibitionism” - two weeks workshop lead by Dan Mihaltianu at KHiB, looking into the strategies, patterns and platforms of using the archiving process as artistic medium, focussing on practice, methods and production means in relation with the social and moral implication of art today. 

Economie artificiali e tigri di carta

• Conversioni in San Carlo

Economie artificiali tigri di carta

• dall'articolo Fantasmi del capitale di Arundhati Roy

 

Inaugurazione - Sabato 13 ottobre ore 18.00

Chiesa di SS Carlo e Agata via San Carlo 1 - Reggio Emilia

 •

Riccardo Freddi, Fosco Grisendi, Manuel Portioli ,Ingrid Russo e Fabio Valentini.

...... relazioni interumane si riducono a pura apparenza; la vita individuale diviene pura funzione delle forze oggettive che governano la società di massa; la sfera individuale si riduce all'ambito fittizio del consumo. In tale radicale condizione, la produzione dell'alienazione si manifesta in quanto struttura e sovrastruttura risultano intrecciate in una connessione di accecamento sociale. La condizione umana, mediata dall'ideologia in questo sistema sociale diviene quella dell'alienazione individuale e della disumanizzazione dei rapporti sociali. La cultura si riduce a industria culturale, la scienza è asservita al profitto, diventa cioè strumento di dominio sulle cose e sugli uomini.

- Theodor Adorno

 

Flag No Flags

Bandiera! No Bandiere!

Creatività Arte Comunità

Associazione Culturale Reggio Emilia

AntWork 012

In occasione di AntWork 012 lo Spazio Gerra rimarrà aperto 24 ore no stop a partire dalle ore 21 di venerdì 6 luglio

sino alle 24 di sabato 7 luglio24 ore.

Sarà così possibile seguire dal vivo il lavoro di remix delle opere ad opera di:

Prisca Amaro, Fosco Grisendi, Lucia Manfredi, Tommaso Mori, Manuel Portioli, Ingrid Russo, PERFORMANCE di Lo-Fi Baala con Marco Ariani al violoncello, Valentina Bersiga, Dancewood, Coro Polifonico di Montecchio, Mattia Scappini con Luca PerciballiI
L’evento potrà inoltre essere seguito in diretta in FM con K-Rock, diretta online con Radiorokkaweb.net, Rumoreweb.it e streaming audio-video su C-radio.it
La mostra rimarrà aperta fino al 15 agosto. Orari di apertura: merc. e ven 21-24, sab e dom 17-24 www.spaziogerra.it

 

Fermo-mobile, Live painting su carta da plotter gr 120, 1,5 x 10 m
Dalle ore 21.00 di venerdì 6 alle ore 21.00 di sabato 7

Starò lì, fermo-mobile, in balia del movimento della Terra sul proprio asse. Inizierò alle 21 del 6 e finirò alle 21 del 7.

Compierò un personale studio del mio bio-ritmo, del suo im-probabile assecondare la Terra nel suo moto, nel mio moto ad esso specchiante ed uguale. Circadiano.
Io sarò stoico, nel disegnare la resistenza al moto centripeto e all’entropia che anelano al mio deflusso.
Io sarò impassibile, nell’angustiare la carta che segnerà la deriva delle mie mani nello Spazio.
Io sarò immobile Motore del giorno e della notte.

Quadri d'estate

15/06-06/07

Spazio Gerra

Opere di: Elisa Bigi, Marius Burnhan (Romania), Lorenzo Di Lucido, Riccardo Freddi, Andrej Georgescu (Romania), Asako Hishiki (Giappone), Nasim Honayar (Iran), Collettivo KK’S, Alessandro Martinelli, Enrico Minguzzi Valentina Perazzini, Manuel Portioli, Eldi Veizaj (Albania)


La mostra Quadri d’estate pone due suggestioni agli artisti partecipanti: l’estate, da intendersi come “tema libero” e di ampio respiro, in grado di porsi come “filo rosso” nel collegare opere di sicura eterogeneità, e la nozione di “quadro”, per nulla scontata nell’arte contemporanea. Quadro come squarcio d’estate, da immaginare come finestra aperta su un paesaggio estivo mentale, interiorizzato, spazio conchiuso all’interno del quale concentrare il proprio vissuto, le proprie idee, capace di farsi universo a sé, regolato da principi e certezze proprie. Uno “scatto” pittorico autosufficiente e referenziale, come è quello fotografico. Poiché, come la fotografia è in grado di “fermare” attimi del mondo, la cui veridicità è inoppugnabile, un quadro fa altrettanto del mondo interiore dell’artista: cavandolo fuori a colpi di pennellata, estrinsecandolo tra storia e quotidianità, distillandolo con procedimenti imperscrutabili tra vissuti soggettivi e idee condivise, per poi stenderlo e oggettivarlo in un riquadro di mondo nuovo, che del vecchio avrà un aspetto mutato ma fraterno, poiché anch’esso mimesi del medesimo universo.

Manuel Portioli


AntWork 010

Ant Work
Ant Work

15 LUGLIO 2010 – 30 LUGLIO 2010

SPAZIO GERRA – REGGIO EMILIA

GIARDINI DUCALI – MODENA

HUB CAFE’ – PARMA

La formica è laboriosa, è parte di una comunità, capace di grandi sforzi, cooperativa, pacifica ma con la pinza, in grado di tracciare percorsi difficili. La formica non è un animale chiassoso o ingombrante, ciò nonostante è capace di silenziose  invasioni.

Una formica può fare molto.

ANT WORK. Giovani produzioni in rete tra Modena, Reggio Emilia e Parma è un progetto dedicato alla creatività giovanile, promosso dai tre comuni emiliani. L’obiettivo è quello di mettere in rete i numerosi talenti presenti sul territorio, valorizzandoli e creando produzioni originali legate al mondo della fotografia, illustrazione, musica, video, poesia e new media.

Giovane Pittura

Giovane Pittura
Giovane Pittura

Giovane Pittura

Maggio 2009

Officina delle Arti

Reggio Emilia

Il ratto

Il ratto

Chiesa dei Bigi

Grosseto

Che Manuel Portioli fosse una sicura promessa lo dichiaravano apertamente le opere esposte nella sede dell'Associazione Grossetana delle Arti Figurative, in via Mazzini in aprile.

L'artista è giovane, frequenta ancora l'Accademia di Belle Arti di Bologna, ma niente di accademico appare nel suo lavoro. Un valido equilibrio fra la conoscenza delle forme e la loro stesura, ciò che conferma quanto sia importante lo studio dell'anatomia prima che il percorso dell'artista si apra ad altre imprese. Contenuti forti, in connubio con il non-finito, misura felice nel non-distinto. Narrazione pittorica movimentata da strumenti diversi: tele di cotone grezzo, carboncino, fusaggine, olio, gesso che si sposano con materiali diversi, cemento, acrilico, smalto ed impregnanti. La creatività di Manuel Portioli eredita nella traccia l'arte del Quattrocento fiorentino e del Rinascimento, ma la forma si perde in un'atmosfera atemporale: la cordialità fra tempi diversi si amalgama in un'unica soluzione. Una ricerca rimarchevole, aggrumata di contenuti nel segno, ascendenze picassiane palesi, ma rivissute: qualità che segnalano l'arte di Manuel Portioli.

Annarosa del Corona